неделя, 23 декември 2012 г.

ХОРМОНИТЕ-СИЛАТА НА ПРИРОДАТА

      

           http://antiagingivandomuschiev.webs.com/

http://ivdom.mylivepage.com/

http://www.antiagingstyle.com/     Названието "хормон" произлиза от древногръцкия език и  означава "възбуждам, подбуждам". Някои учени  наричат хормоните  "еликсир на живота".
   Хормоните представляват органични биологично активни вещества, продуцирани от специализирани клетки на жлезите с вътрешна секреция, постъпващи в кръвта и оказващи регулиращо влияние върху обмяната на веществата и физиологичните функции. С други думи хормоните са хуморални /преносими с кръвта/ регулатори на жизнено важни процеси в различни органи и системи. Съществува и друго определение за хормоните: сигнални химични вещества, изработвани от клетки на тялото и влияещи върху  клетки от други части на тялото.
    Трябва да споменем още, че хормоните се срещат не само в животинския свят и човека, но също така и при растенията /така наречените фитохормони/.
     Според химичната си структура хормоните се делят на:
1/ пептидни /голяма част от хормоните-растежен хормон, инсулин, пролактин, лептин, АКТХ и много други/;
2/ стероидни /глюкокортикоиди, минералкортикоиди, андрогени, естрогени, прогестагени/;
3/ катехоламини /адреналин и норадреналин/;
4/ циклопентанови киселини /простагландини, левкотриени и тромбоксани/.  
     Половите хормони се делят на мъжки /андрогени/ и женски /естрогени и прогестагени/. 
     Най-важните полово-неутрални хормони /които са налице и при двата пола/ са следните: щитовидни хормони, кортизол, мелатонин, серотонин и инсулин.

     Хормоните осъществяват следните най-важни функции в човешкия организъм:
1/ Сексуалност и размножаване /репродукция/ : Хормоните регулират възникването на либидото /половото влечение/, образуването на половите клетки- яйцеклетките при жените и сперматозоидите при мъжете, оплождането, обуславят родовия процес и развитието на млечните жлези. 


 2/ Растеж  и развитие: Хормоните регулират обменните процеси /метаболизма/ на мускулите, костите и тъканите.
3/ Съпротивителните сили /общото здраве/: Хормоните мобилизират отговора на човешкия организъм при психо-емоционален стрес, жажда, глад, жега, студ, наранявания и инфекциозни процеси.
4/ Обмяната на веществата /метаболизма/ в клетките и енергийния баланс: Хормоните следят за правилното усвояване на хранителните вещества и запазването на всички функции на организма и клетките. Освен това те регулират водния и енергийния баланс.
5/ Страж на младостта: с напредването на възрастта /стареенето/ започва да намалява продукцията на определени хормони- растежен хормон, мъжките и женските полови хормони, мелатонин, дехидроепиандростерон и др.
     Тук е важно да подчертаем, че  така наречената заместителна хормонална терапия  при човек трябва да се извършва само от лекари-специалисти ендокринолози и акушеро-гинеколози  /при жените/. Освен жизненоважните си ефекти хормоните проявяват и странични такива.
       Ето защо самолечението с хормони е много опасно и  може да е фатално !!! 
     При провеждане на хормоно-заместителна терапия /с женски полови хормони-естрогени и прогестагени/ при жени в климакс трябва да се провеждат системни профилактични прегледи от мамолог и АГ-специалист с оглед профилактика на карцином на гърдата и на половите органи. Съответно при заместително хормонално лечение с андрогени при мъжете след 40-годишна възраст са необходими периодични прегледи при андролог /или уролог/ и периодично лабораторно изследване на PSA /простатно-специфичния антиген/ с оглед профилактика на карцином на простатната жлеза.
     Само лекарят-специалист може правилно да прецени дали е налице действително хормонален дефицит /след прецизно  лабораторно измерване на нивото на съответните хормони и то на техните свободни фракции, които са биологично активни/ и да определи  какво е правилното  терапевтично поведениесъбота, 3 март 2012 г.

ТЕОРИИ ЗА СТАРЕЕНЕТО /AGING/


www.antiagingivandomuschiev.webs.com
www.ivdom.mylivepage.com
www.antiagingstyle.com
 
Как и защо клетките остаряват и досега не е изяснено.
     Съществуват различни теории, които се опитват да обяснят научно процесите на стареене. Според програмната теория генетични промени като загубата на теломери или грешки при репаратурата на ДНК са причината за стареенето. Според тази теория деленето на клетките повече не е възможно, когато се достигне определен брой на деленията. Някои учени са открили различни гени, които според тяхното мнение са отговорни за стареенето. Японски учени са открили гена, който обуславя прогерията (заболяване, при което в ранна детска възраст децата имат напреднали прояви на стареене (фиг.1 ) върху хромозома 8. На 11.юни 2002 г. американският изследовател Thomas Perls прави съобщение, че една година преди това със своя изследователски екип е установил върху хромозома 4 една област, която е отговорна за дълголетието. През 2009 год. Нобеловата награда за медицина и физиология беше присъдена на американците Елизабет Х. Блекбърн, Каръл В. Грайдър и Джек Шостак за откритието как хромозомите са защитени от теломери и ензима теломераза. Откритието има приложение в лечението на рака и изясняване на процесите на стареенето. Учените са решили основен проблем в биологията - как хромозомите могат да се копират напълно при клетъчното деление и как се защитават от израждане. Така например синдрома на Вернер е рядко наследствено заболяване, при което се наблюдава преждевременно ускорено остаряване. Хората, страдащи от него, обикновено живеят до 46 години.
     Теорията за износването /за оксидативния стрес/ постулира, че клетките се разрушават от така наречените свободни радикали. Свободните радикали са пероксиди на кислорода, които се образуват в процесите на обмяната и увреждат ДНК, клетъчните мембрани, както и протеините. По този начин те разрушават самите клетки.                                                                                                    Третата теория е енергетичната теория. Според нея намаленият внос на калории води до дълголетие. Ученият Roy Walford (фиг.2) е живеел от години с една изключително строга диета. Той е приемал дневно само 1500 калории. Според неговите изчисления по този начин той ще доживее до 170 години /за голямо съжаление ученият умира на 79 год. от нервно заболяване/. Проф. Roy Walford е американски геронтолог, който създава Дружеството за калорийна рестрикция (Calorie Restriction Society). През 1986 год. доказва чрез лабораторни опити с мишки, че нискокалорийното хранене на експерименталните животни води до удължаването на техния живот. Чрез малко, но висококачествена храна успява да повиши с 30 % продължителността на живота на мишките. При това той установява намаляване на честотата на захарния диабет и рака. Неговата теория намира голям брой привърженици в различни страни. При тези хора при медицинско наблюдение се установяват намаляване на сърдечните заболявания и понижаване на артериалното налягане. Намаляване на растежния хормон обаче се установява само при вегетарианците /при отказ от животински протеини/ за разлика от обратния резултат при експерименталните мишки. Проф. Roy Walford умира на 79 год. от нервно заболяване.                   
     Четвъртата много важна е хормоналната теория. Според нея с възрастта започва да намалява продукцията на определени хормони  /растежен хормон, мъжки и женски полови хормони, мелатонин /, което е свързано с процесите на остаряване.                                                                           Съществува пета - така наречената митохондриална теория за стареенето. Митохондриите са енергийният генератор на клетките, който произвежда над 90% от ATF-биоенергията. Те имат собствена ДНК, която през живота става все повече дефектна. Същевременно митохондриите са помощници в борбата със свободните радикали. Когато клетките, особено митохондриите, използват кислород за продукцията на енергия, възникват свободни радикали. Спортът, стресът и болестите повишават техния брой. Около 92% от всички свободни радикали се образуват в митохондриите. Те могат да увредят всички биомолекули -включително протеините, въглехидратите, мастните киселини и нуклеиновите киселини. Когато функциите на митохондриите са увредени, се нарушава оксидативното разграждане на приетите от организма хранителни вещества, а така също и гликолизата и метаболизма на мастните киселини. По-нататък чрез митохондриалната дисфункция се нарушава и програмираната смърт на клетките /апоптоза/. Растежният хормон активира митохондриалната функция и по този начин редуцира свободните радикали. Освен това той регулира и апоптозата, стимулира унищожаването на болните и некоректно делящите се клетки. В крайна сметка се подпомага деленето само на здравите клетки. /Донякъде митохондриалната теория се припокрива с теорията за свободните радикали/.               
     Теорията  за свободните радикали  днес е фаворизирана от много учени. Според нея клетките на човешкия организъм страдат постоянно от така наречения оксидативен стрес. Главно при процесите на обмяната /метаболизма/ във всяка клетка възникват реактивни окислители като супероксидния анион (O2-). Тези субстанции окисляват и увреждат жизненоважни молекули, например като мастите, протеините и ДНК. Не всички настъпили увреджания могат да се коригират след това. Те се натрупват в течение на живота. По този начин клетките и целият човешки организъм стареят. Имунологична теория за стареенето Американският проф. Roy Walford е човекът, осъществил важни за геронтологията научни проучвания в различни насоки като калорийната рестрикция, генетиката на продължителността на живота, имуносенесценцията, ДНК-корекциите и репликативната сенесценция. Неговият принос в тази област е забележителен. Този учен за пръв път въвежда термина „имуносенесценция” /на англ. „immunosenescence”-преведено на бълг. означава „имуностареене”/. Проф. Walford за пръв път свързва определени имунологични процеси с развитието на стареенето при човек. Био-електро-магнитната теория Животът се обуславя от силата на биоелектричното поле и създаденото от него биомагнитно поле /т.нар. биомагнетизъм/. Знаем, че в човешкия организъм има електролити /например в кръвта/, които създават биоелектрическо поле и заедно с него и биомагнитно поле. Например така наречената аура /сиянието около човешкото тяло/ е израз на силата на биополето /т.е. нивото на енергията/. Авторът счита, че отслабването на тези две полета ускоряват настъпването на процесите на стареене и доближаване към смъртта. Смята, че ако се поддържат електролитите в човешкия организъм в добро /оптимално/ състояние /а това ще осигури добро оптимално биоелектрическо и биомагнитно поле/, ще се забавят процесите на стареене и ще се удължи продължителността на живота.
     Еволюционната теория за стареенето.  Еволюционният биолог David Thomson казва следното: „Погледнато в еволюционен аспект стареенето на пръв поглед е загадка. Понеже един организъм е по-репродуктивен, ако той може да остане млад, здрав и с нормално тегло. Стареенето следователно е недостатък и трябва да се зададе въпросът, защо еволюцията не го е отстранила.” В класическите теории се счита, че стареенето е трябвало да се развие неизбежно, тъй като шансовете за оцеляване при нарастваща старост стават по-малки и по този начин намалява селекцията. Една от най-известните теории е тази на американския еволюционен биолог George C. Williams. Той изхожда от това, че стареенето напредва толкова по-бързо, колкото по-опасна е околната среда на индивида – значи по-голяма е вероятността например той да умре от глад, от измръзване или да бъде разкъсан от зверове. Не си струва в природата да се запазва по-дълго един такъв организъм, тъй като той и без това скоро трябва да умре. Затова живите същества са с по-бърз процес на стареене, за да могат да произведат колкото се може повече на брой здрави наследници /поколение/. Този учен казва: „ Това е като при правене на покупка. Ние премерваме цената и ползата. В менюто на живота стоят биологичните граници.” Теоретично погледнато една бременна жена например изразходва много енергия, за да роди здраво дете. Поради увеличените обменни процеси по време на бременността тя страда от висок оскидативен стрес. Тя следователно за сметка на здраво и силно потомство получава ускорен процес на стареене.
     Биофотонна теория.   През 1972 г. биофизикът проф. Фриц Поп започва своето проучване за свръхслабото лъчение на клетките. С модерна апаратура може да се замерят биофотони в биоелектромагнитно поле. Установено е, че клетките на всички живи същества не само излъчват светлина, но и я складират в себе си. Сумирането на тази светлина регулира всички жизнени процеси. Впоследствие са създадени апарати за диагностициране и лечение, които измерват биофотонните лъчения на целия човешки организъм във всички честотни области /светлинната, радиочестотната и микровълновата област /. Теория за енергийните загуби Някои учени считат, че ако човек губи повече енергия остарява по-бързо и не живее дълго. Така например според тяхното мнение, хората с поставени големи цели, които непрекъснато работят усилено, остаряват по-бързо. Те смятат, че при прекомерните физически тренировки при спортистите, които поемат повече кислород, се отделят повече пероксиди и настъпва така наречения оксидативен стрес, който води до необратимо увреждане на клетките и тяхната преждевременна смърт. Според тази теория прекомерното вдишване на кислород /въпреки че той е жизнено необходим/ е вредно. Обратно, хората, които не се натоварват много /които са лениви/ и пестят енергията си, остаряват по-бавно и живеят по-дълго.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА АНТИЕЙДЖИНГ /ANTIAGING/ МЕДИЦИНАТА

 www.antiagingivandomuschiev.webs.com
www.ivdom.mylivepage.com
www.antiagingstyle.com


С антиейджинг-медицината започва отново пролетта на живота! „ВРЕМЕТО Е ЖИВОТ!”/СТАРА ЯПОНСКА ПОГОВОРКА/ /в противовес на „Времето е пари”/ За стремежа за подмладяване се говори още от времето на античността до наши дни. Най-стара информация за изключително дълголетие безспорно е описанието в библията за Матусал - библейски персонаж, син на Енох. Споменат е в Битие- глава 5, 21-27.Когато е на 187 годишна възраст му се ражда син - Ламех. Според Библията той живее след това още 782 години и му се раждат още синове и дъщери. Умира на 969 години и е даван като пример за дълголетие. Познания за мероприятия с цел запазване и възстановяване на красивия външен вид датират още от преди 3,5 хилядолетия. Така например известният староегипетски папирус на Еберс (наречен на името на немския египтолог от Лайпциг Георг Еберс, живял от 1837 до 1898 год.), медицински ръкопис от средата на 2-то хилядолетие преди Христа, съдържа десетки рецепти за разкрасяване. От хилядолетия са известните козметични процедури и рецепти, практикувани от Клеопатра в древен Египет за поддържане на нейната пословична красота. Древните гърци са взаимствали познанията за борбата с остаряването от Ориента, а римляните са ги получили от гърците. Преди всичко древните лекари са разпространявали познанията за лечението с билки , както и козметични рецепти за подмладяване и разкрасяване. Преди хилядолетия в културата на живеещите в пределите на сегашна Испания араби козметиката се е радвала на голяма почит. Древните знания за красотата получили голям разцвет по времето на Ренесанса в Средна Европа. Благодарение на появата на печатарството тези познания продължили да се разпространяват в целия свят. От средата на 16. век са написани цяла поредица от медицински монографии най-напред в Северна Италия, където елитът на обществото се възползвал от прилагането на най-различни козметични процедури и рецепти. Тези знания и книги били пренесени след това от Юг на Север, както и от Изток на Запад. Ние живеем в момента в началото на третата голяма революция в медицината. В първата ера на медицината лекарите са се борили срещу чумата, холерата, проказата, едрата шарка и сифилиса. Във втората ера, която ние в момента напускаме, хората са умирали и умират от сърдечен инфаркт, мозъчен удар, рак, СПИН и захарен диабет. В третата ера на модерната медицина на новото хилядолетие изследванията на хормоните, генното инженерство и здравната профилактика ще ни дадат в ръцете ключа към един дълъг и здравословен живот. Обусловените от стареенето дегенеративни и обструктивни процеси днес за щастие могат да бъдат забавени. Антиейджинг- стратегиите имат за цел не само да забавят процесите на стареенето. Спечелените години трябва да станат по-пълноценни и по-витални. В началото на новото хилядолетие нашите деца могат да очакват по-голяма средна продължителност на живота (над 80 години). В миналото през 70-те години например господстваше убеждението, че горната биологична граница на средната продължителност на живота се намира между 70 и 80 години. Ясното послание на науката днес гласи: няма определена горна граница на индивидуалната продължителност на живота, но най-малко човек може да живее със сигурност 120 години (макар, че има записани рекорди в книгата на Гинес за хора, живеели над 120 год.). Правителството на САЩ призна значението на тази нова медицина: от началото на 90-те години бе създаден и се спонсорира от правителството „"National Institut of Aging". В развитите страни отдавна се говори за така наречената „Life-Style-концепция”. "Fit for Fun" е една добра мотивация за човека. Анти-ейджинг медицината има освен това и широки философски измерения. Много философи са стигнали до заключението, че „Смисълът на живота е животът!”. Всеки може да открие този смисъл за самия себе си. Ние трябва да пазим този подарък. От друга страна се наблюдава един интересен парадокс на стареенето: Всеки желае да живее дълго, но никой не иска да бъде стар. Границата от 30 годишна възраст изглежда за много хора „магичен праг”. След тази възраст много хора смятат, че започват да остаряват. Да се остарее означава човек да почне да разсъждава върху темата „смърт”- ужасът от това е разбираем за всички. Всеки мечтае да достигне възрастта на библейския Метусал (Methusalem). Хората искат не само да живеят по-дълго- те искат дълго време да живеят добре и пълноценно /витално/. Всеки от нас мечтае за „здрав дух в здраво тяло” дори на 100 годишна възраст. С една фраза „young for ever” (както се пее в една известна песен) може да се изрази хилядолетната мечта на човечеството за дълголетие в пълно здраве. Тук искам да спра вниманието Ви върху един забележителен труд на известния немски лекар Hufeland, живял по времето на Романтизма. Книгата му е озаглавена „Макробиотика: Изкуството да се удължи човешкия живот”. Публикуваният през 1796 г. труд анализира обстойно наличното медицинско познание. Той обхваща периода от време, започващ от Античността, времето на египтяните до 15-ти век, времето на Парацелз. Учудващи са актуалността на тази книга, както и правилността на познанията в нея. Hufeland предлага следните постулати за дълголетие в здраве: 1/ „Умереност, наслаждение на чист въздух навън, бани и физически упражнения” 2/ „Бързай бавно” (много важен фактор е спокойствието!) 3/ „Умереност в действията, в темперамента, както и във външните условия” (има пред вид климатичните условия) 4/ „Останете верни на законите на природата” 5/ „Отворени за радостта, любовта и надеждата, но затворени за омразата, яда и завистта” Още тогава лекарят Hufeland установява, че дълголетниците водят природосъобразен живот, далече от лукса и пищната показност, но прекарвайки повечето време в движение сред природата. Те били с обикновени професии. Според днешното научно мнение най-старият човек в света до момента е упражнявал професията „домакиня”. Става дума за Jeanne Calment, родена в Arles, Франция, на 21.февруари 1875 г. и починала на 4.август 1997 г. Тази жена е живяла точно 122 години, 5 месеца и 14 дни. Нейният баща е живял 93 г., майка й-86 г., а брат й-97 г. Баща й е бил корабостроител. Jeanne Calment се омъжва за богат съпруг, собственик на магазини. Тя имала възможността да не работи никога много, но пък да води един спокоен живот и да се занимава с хобита като тенис, колоездене, плуване, каране на ролери, свирене на пиано и посещаване на операта. Интересен е фактът, че нейният съпруг умира млад. След много години, когато тя е на 90-годишна възраст продава своето голямо жилище на един 47-годишен адвокат срещу изплащането на пожизнена рента от 2500 франка на месец. Адвокатът не доживял смъртта на Jeanne Calment-той починал от рак на 77 години. Тогава неговата вдовица трябвало да продължи изплащането на рентата на дълголетницата. До момента на смъртта си адвокатът заплатил на Jeanne Calment около 900 000 франка, което надхвърляло 3 пъти пазарната цена на жилището й. На 17.октомври 1995 г. тя надживява японеца Izumi Shigechiyo и става призната за най-възрастния човек на всички времена, като влиза в книгата на Гинес. Нарекли я „господарка на времето”. Между другото тя пушила до 119 годишна възраст, консумирала редовно големи количества шоколад и изпивала всеки ден по една чаша портвайн.

петък, 2 март 2012 г.

КАК ДА ЗАБАВИМ СТАРЕЕНЕТО /ANTIAGING/

www.antiagingivandomuschiev.webs.com

                                                   
                                                    http://www.ivdom.mylivepage.com/ 
                                                    http://www.antiagingstyle.com/   "Не възрастта прави човека, а човекът прави            възрастта!"
                           /Марк Тулий Цицерон , 106-43 г. пр.н.е./

"Нека храната бъде твое лекарство и лекарството твоя храна."
                                        (Хипократ) 

"Прост начин на живот - възвишено мислене!"
                    (древен мъдрец)


"Има два пътя: да притежаваш вещи или да бъдеш господар на себе си!"    (Eрих Фром)

"Човек трябва да знае какво губи, когато печели и какво печели, когато губи"   (Ерих Фром)  

"Мислите определят действията и емоциите, т.е. качеството на мислите определят качеството на живота!"
               (източна мъдрост)

"Нашите мисли и думи се превръщат в програми.“ (Хосе Силва)

    Още от самото възникване на цивилизацията хората започват да се вълнуват силно от проблемите за стареенето, смъртта и дълголетието. Естествено всеки човек желае да е млад и здрав.  
       През последните години възникна ново направление в медицината - “anti-aging“ медицина. Нейната основната цел е ранното откриване на процесите на остаряването и тяхното забавяне, както и удължаването на живота. С помоща на тази медицина се постига подмладяване на биологичната възраст в сравнение с хронологичната възраст.
      Основните принципи на ААМ са здравословният начин на живот с оптимално хранене, контрол на телесното тегло, полезен двигателен режим и устойчив психокомфорт.
      Задължителен е отказ от вредни навици - тютюнопушене, злоупотребата с алкохол и други.
      В самата си същност anti-aging медицината е превантивна (профилактична). Нейните принципи трябва да се прилагат от детска до преклонна възраст.


            ЦЕЛ НА АNTIAGING МЕДИЦИНАТА?

- ЗАБАВЯНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА    ОСТАРЯВАНЕТО

- УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА

- ПОДМЛАДЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНАТА ВЪЗРАСТ СПРЯМО ХРОНОЛОГИЧНАТАОСНОВНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА АНТИЕЙДЖИНГ-МЕДИЦИНАТА

От  страна на човека

(
начин на живот)

•       ХРАНЕНЕ

•       ДВИЖЕНИЕ

•       МИСЛЕНЕ (ПСИХИКА)


Други важни фактори

•        ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

•       наследствени (генетични )фактори
Фактори, водещи до преждевременно остаряване

•       Нездравословно хранене

    (водещо до затлъстяване)

•       Намалено движение (хиподинамия)

•       Вредни навици (алкохол,тютюнопушене,наркотици)

•       Психо-емоционален стрес

•       Наследствени заболявания

•       Вредни фактори на околната среда (шум, замърсен въздух, токсини в храната и др.)

•      

Полът влияе върху продължителността на живота

   Установено е, че средната продължителност на живота при жените е по-дълъг в сравнение с тази при мъжете.
 

Antiaging
медицината е профилактична !
   Принципите на antiaging медицината трябва да се прилагат още в  детската възраст.

Хормоните  на младостта са
:

•       Растежен хормон /участва в голям брой жизнени процеси/

•       Мелатонин (регулира биоритмите)

•       Дехидроепиандростерон /мъжки полов хормон/

•       Мъжките полови хормони (тестостерон и др.)

•       Женските полови хормони (естрадиол и др.)

Според съвременното научно мнение

  В основата на стареенето стои   хормоналният дефицит.
   С напредването на възрастта намалява количеството на произвежданите в човешкия организъм хормони.

  
 

Профилактика на преждевременното остаряване
 

e възможна  чрез  ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН  НАЧИН  НА  ЖИВОТ


•       Правилно здравословно хранене (повече плодове и зеленчуци, достатъчен прием на вода, да се избягват животинските мазнини, прием на зехтин)

•       Избягване на наднорменото тегло и затлъстяването

•       Повече движение (разходки в парка, бързо ходене,туризъм сред природата, лечебна физкултура)

•       Избягвяне на психо-емоционалния стрес (т.е. запазване на психично спокойствие)

•       Избягване на вредните навици (тютюнопушене, алкохолизъм, дрогиране с наркотици)

•       Живот при екологично чисти условия без шумови дразнители и  замърсители


                        АНТИЕЙДЖИНГЪТ Е ФИЛОСОФИЯ!

•       Антиейджинг-медицината е цялостна философска система

•       Антиейджинг означава промяна в начина на мислене и начина на живот

•       Хората трябва добре да осмислят, приемат и практически да приложат  тези  основни принципи

•       Антиейджинг-медицината води до здраве и дълголетие

•       Тя  предпазва от заболяванията на века
 

                     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ХРАНЕНЕ


•       Приемайте  малки  количества  храна  и по-начесто  с  междинни закуски  преди  обед  /10 ч.30 мин./ и следобед /16 ч.30 мин./

•       Приемайте често минерална или филтрирана вода /без захар/(това намалява телесното тегло)

•       Консумирайте  всеки ден по 6 ядки от орех /за добра памет/

•       Яжте 2 пъти седмично пилешко месо и 2 -3 пъти седмично риба

•       Избягвайте животинските мазнини и маргарина

•       Като мазнина консумирайте главно зехтин

•       Консумирайте  по 1-2 кофички кисело мляко  и обезсолено краве сирене /за здрави кости/ с 1-2 скилидки чесън дневно

•       Приемайте ежедневно минимум по 400 гр. зеленчуци и плодове

•       Консумирайте всеки ден поне по 1 ябълка /богата е на пектин за намаляване на холестерола/

•       Всяка вечер консумирайте 1-2 настъргани моркова с 2-3 супени лъжици зехтин /за добро зрение/
 

                   Основни принципи на движение


•       Ежедневно правете минимум 30 мин. бързо ходене с добре изправено тяло и високо вдигната брадичка

•       Правете едновременно с бързото ходене и дихателна гимнастика /дълбоко вдишване и издишване/

•       Правете разходките на открито тихо място и на чист въздух в паркове /далеч от замърсители/

•       При възможност най-добре е ежедневно да правите по 5000 бързи крачки /около 4 км/

•       По време на разходките приемайте на глътки минерална вода

            Запазете здрава и спокойна психика


•       Стремете се винаги да избягвате психо-емоционалния стрес:

•       Бъдете винаги в добро и ведро настроение

•       Избягвайте мислите, които ви депресират

•       Мислете само за позитивни неща

•       Най-вредни са тъжните мисли и депресията

•       Смейте се повече и по-често

•       Общувайте с хора, с които ви е приятно

•       Вярата в собствените сили е най-доброто лекарство

•       Здравето на всеки човек е в собствените му ръце

•       Много важно е човек да може да контролира гнева си и останалите отрицателни емоции

•       Осигурете си достатъчен сън /минимум 7 часа/

                    Подобряване на паметта


•          Използвайте писмени помощни средства като списъци и бележки

•          Когато търсите някоя дума, преминавайте мислено през цялата азбука

•          Редовно опреснявайте дългосрочната си памет с помощта на снимки, видеозаписи, писма и др. документи за особено значими събития от миналото

•          Приемайте Гингко билоба + Кавинтон форте-по 1 табл. дн. /освен за добра памет и за профилактика на моз. инсулт/

•          Преди да заспите, си припомнете събитията от изминалия ден

•          Запомняйте имената с помощта на мисловни образи

•          Следете събитията в страната и света

•          Стимулирайте мозъка си с четене, с решаване на кръстословици и ребуси

•          Заемете се с ново интелектуално занимание-например изучаването на чужд език

•          Консумирайте повече пълнозърнести продукти, ядки /особено орехи/, семена, плодове, зеленчуци и бобови растения

•          Анти-стресови упражнения- дихателни йога-упражнения, медитация, релаксация

•          Приемайте мултивитамини с минкроелементи, вит. Е, рибено масло

•          За да не ни изневерява, паметта трябва постоянно да се тренира
 

               Профилактика на сърдечния инфаркт               


•         Смехът и чувството за хумор защитават от сърдечни болести

•         Основните врагове на сърцето са: тютюнопушенето, артериалната хипертония, повишеният холестерол в кръвта, високата кръвна захар, наднорменото тегло и обездвижването

•         Водете здравословен начин на живот, на труд, на хранене и сън

•         Всеки ден си почивайте поне по 20-30 минути в легнало положение

•         Вечер преди сън направете лека разходка на чист въздух

•         При безсъние преди лягане  вечер приемайте по 1 табл. Невропан / глог + мента + валериан/
 

                   Профилактика на мозъчния инсулт


•       Балансирано хранене /да се избягват трите бели смърти:сол, захар, бяло брашно/

•       Контрол на артериалната хипертония /поддържане на нормални стойности на кръвното налягане/

•       Избягване на стреса

•       Навременно откриване  и лечение на съдовите заболявания

•       Периодично провеждане на контролно Доплер-изследване на мозъчните артерии

Не забравяйте,че

                              „ВРЕМЕТО Е ЖИВОТ, А НЕ ПАРИ!”

                                       /СТАРА  ЯПОНСКА  ПОГОВОРКА/
 
 

 Antiaging-програмата има смисъл само тогава, когато се прилага практически!

 


       Желая Ви успешна борба с остаряването !!!

Picture С antiaging-медицината започва отново пролетта на живота ви !